De visie van Remco Melis op kredietverstrekking aan het MKB.

 

Remco Melis is sinds 2013 actief als ondernemer met een factoringsbedrijf. Ooit startte Remco Melis dit bedrijf doordat hij in 2012 geconfronteerd werd met de, haast ambtelijke, manier waarop banken omgaan met kredietaanvragen van het MKB. Dan maar op zoek naar een alternatief?! Factoring leek een logische uitwijkmogelijkheid maar ook daar was het best lastig een aanbieder te vinden die bereid was om een debiteurenportefeuille te factoren die bestaat uit veel en relatief lage vorderingen, zo ontdekte Remco Melis.

Financiering is nog altijd de smeerolie van de economie. Tijdens de meest recente crisis was er bijna geen smeerolie meer te verkrijgen. Remco Melis constateert dat met het aantrekken van de economie sinds 2017 de berichtgeving rondom de welwillendheid van de banken is verbeterd. Banken zeggen de kredietlijnen naar het MKB fors te hebben verhoogd. Volgens Remco Melis is het nog te vroeg om te concluderen dat de kredietverstrekking aan het MKB daadwerkelijk toeneemt.

Het is algemeen bekend dat, om het herstel van de economie voort te zetten, het belangrijk is dat ondernemingen toegang hebben tot financiering en dat banken ruimte hebben om kredieten te verlenen aan het bedrijfsleven. Remco Melis stelt dat banken zich steeds meer aan regelgeving dienen te houden en scherper onder toezicht staan. Om de kredietverlening weer op stoom te krijgen is het belangrijk dat regelgeving en toezicht niet nog meer verlammend gaan werken.

Remco Melis benadrukt dat zowel grote als kleine ondernemingen behoefte hebben aan externe financiering, vooral nu de economie weer op stoom is gekomen. Aanvullend op het bancaire aanbod zijn inmiddels steeds meer nieuwe aanbieders van financiering actief. De positie en mogelijkheden van banken biedt kansen voor aanbieders van andere instrumenten zoals crowdfunding, leasing en factoring.

Ik of mijn collega’s informeren u graag over de mogelijkheden die bij uw toekomst passen.